Privatlivspolitik

Sidst opdateret den 8. februar 2021

EU vedtog i maj 2018 Databeskyttelsesforordningen og hvis formål er at beskytte dig og de personoplysninger, som vi håndterer, når du er i kontakt med able®. Privatlivspolitikken beskriver vores praksis i forbindelse med indsamling, registrering og behandling af dine personoplysninger, når du handler hos os; herunder når du benytter vores website (www.able.dk) eller mobile applikation (”app”).

able® (CVR-nr. 29184747), Islands Brygge 39, 2300 København S (i denne privatlivspolitik også henført til som ”able®”, “vi”, “os” eller “vores”) indtager rollen som dataansvarlig for omgangen med dine personoplysninger og som du oplyser, når du er kunde hos os. Det betyder, at vi i det omfang dine persondata er at henføre til dit kundeforhold hos os er ansvarlig for at sikre, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom, bl.a. Databeskyttelsesloven.

Hos able® passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være i forbindelse med vores opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller opfyldelse af en aftale med dig eller firmaet, hvor du er ansat.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan able® indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores website, benytter vores app og/eller anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder. 

1. Indsamling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en god og relevant service. Når du er kunde hos able®, accepterer du behandlingen af dine personoplysninger, der er nævnt i denne privatlivspolitik.

Dette omfatter:

Oplysninger til brug for anfordring af tilbud eller bestilling af frokostmenu

Anmoder du om et tilbud på levering af frokostmenuer via vores online formular angiver du udelukkende dit navn, telefonnummer og firmanavn.

Skal du imidlertid gennemføre bestilling af en frokostmenu oprettes en personprofil (læs mere nedenfor under ”Profilering”), hvor du selv angiver oplysninger såsom navn, e-mail, telefonnummer samt firmanavn m.v.

Disse oplysninger bruger vi til at kunne behandle din bestilling og for at kunne informere dig om ændringer eller forsinkelser i din levering. Disse oplysninger bruges også i tilfælde af tilbagekaldelser eller andre lovpligtige forhold i relation til bestillingen.

Det vil fremgå af de relevante online formularer på websitet eller i vores app, om afgivelse af dine personoplysninger er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende indtastningsfelt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du ikke gennemføre bestillingen eller benytte de pågældende ydelser og services fra able®.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne. 

Vi bruger dine personlige oplysninger ved bestillingen til dels at kunne effektuere bestillingen og dels så vi kan identificere dine favoritvarer og hermed sikre, at du får de mest relevante anbefalinger og budskaber fra able®. Informationerne bruges også i forbindelse med informationer som tilbagekaldelser m.m. 

Oplysninger om din adfærd på vores website (www.able.dk)

Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores website. Dette omfatter oplysninger omkring din adfærd på websitet, såsom hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket. Disse oplysninger bruger vi til at sikre, at du får den bedste og mest relevante oplevelse på websitet og for at optimere vores website.

De indsamlede oplysninger omfatter også dem, der sendes fra din enhed (telefon, tablet, eller computer), når du bruger vores website. Dette kan være oplysninger om din browsertype, længden af besøget, geografisk placering, henvisnings-URL, elektronisk adresse (f.eks. IP-adresse), præferencer og oplysninger vedrørende din anvendelse af able®’s website og vores forskellige tjenester. Disse personoplysninger indsamles via cookies, tracking-url’er, beacons m.v. (se nedenfor).

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor og som har afsæt i Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a-f. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter gældende lovgivning.

Når du er kunde hos os, accepterer du den måde vi behandler dine personoplysninger på, hvilket du kan læse mere om i dette afsnit.

Vær opmærksom på at ved oprettelse af din personprofil via vores app, at du da valgfrit kan angive, hvorvidt du har evt. fødevareallergier eller specielle præferencer i forhold til sammensætningen af din frokostmenu. Du kan læse mere vores brug af disse oplysninger i efterfølgende afsnit ”Profilering”.

Profilering

Ved brugen af vores mobile app, hvor du opretter din personlige profil, kan du efter tiltrædelse af samtykke iht. Databeskyttelsesforordningens Artikel 6 stk. 1 litra a herfor angive, hvorvidt vi ved enten sammensætning af din menu eller annoncering af specielle tilbud skal tage højde for eventuel fødevareallergi, dine fødevarepræferencer (f.eks. hvis du er veganer) o.a. I den forbindelse benytter vi profilering af persondata under behørig hensynstagen til Databeskyttelsesforordningens Artikel 13 og 14.

Profileringen benyttes som nævnt i relation til en korrekt komposition af menuen for netop dit vedkommende, men også så vi har mulighed for dels at udvikle vort koncept, hvor personprofiler vil indgå i anonymiseret form, og dels så vi kan tilbyde dig særlig individuelle menuer med afsæt i dine præferencer.

Cookies

Vi benytter Cookies på vores website. Brugen af Cookies er dækket af vores cookiepolitik/-fortegnelse.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem Cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i efterfølgende afsnit 3.

3. Samtykke

Når du bruger vores website – eller app – indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 9 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet lovgivningsmæssigt grundlag.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket. 

4. Opbevaring af persondata

For såvidt angår dine bestillinger af frokostmenuer gemmer able® oplysninger herom tillige med tilhørende transaktioner (faktura inkl. fakturagrundlag samt betaling) i 6 år – sidste 5 år samt indeværende regnskabsår – iht. Bogføringslovens §10.  

Har du indhentet tilbud på levering af frokostmenuer og dette ikke har resulteret i kontrahering mellem os og din arbejdsgiver (dit firma), så slettes personhenføre oplysninger senest 3 måneder efter modtagelse af afslaget, dersom andet ikke er aftalt.

5. Sikkerhed

able® har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

I den forbindelse skal fremhæves, at vores website og bestillingsportal på bedst mulig vis er sikret mod angreb m.v. vha. Web Application Firewall og brugen af SSL kryptering via hosting af vores eksterne IT systemer hos Cloudflare Inc., USA. Vi har tiltrådt selvstændig DPA (Databehandleraftale) med Cloudflare Inc. og som i øvrigt er underlagt Privacy Shield certificeringen i USA. Du kan eventuelt læse mere her.

6. Dine rettigheder

Du har ret til – ved skriftlig anmodning herom til able® – at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet dokumenteret grundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du vil have slettet dine personoplysninger, skal du skriftlig kontakte able® via e-mailen hello@able.dk. Vi vil dernæst efter behørig identificering af dig slette dine personhenførbare oplysninger så hurtigt som muligt og oplyse dig herom. Købsstatistikker og adfærdsdata vil blive anonymiseret og vil derfor ikke kunne henføres til dig. Andre data såsom transaktionsdata o.lign. vil vi opretholde i henhold til Bogføringsloven og evt. andre lovmæssige hensyn.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Beder du om at modtage dine personoplysninger skal du indsende skriftlig anmodning herom til able® på samme e-mail, som ovenfor anført (hello@able.dk). Du vil derefter få adgang til dine personoplysninger inden for 30 dage i en maskinlæsbar form.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn, din e-mailadresse og evt. telefonnummer, så vi kan identificere dig og imødekomme din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K – Telefon +45 3319 3200 – E-mail dt@datatilsynet.dk.

7. Links til andre hjemmesider mv.

Vores website kan undtagelsesvis indeholde links til andre websites. able® er i den forbindelse ikke ansvarlig for indholdet af andre websites (tredjeparts websites) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts website, bør du derfor læse ejerens/udbyderens privatlivspolitik og andre relevante politikker, som måtte fremgå heraf.

8. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre nærværende privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge enten vores website (www.able.dk) eller vores app, hvis du benytter denne, for at sikre, at du har kendskab til indholdet.

Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på vores website eller i vores app. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af websitet eller vores app udgør din accept af privatlivspolitikken.

9. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte vores DPO (Data Protection Officer) som angivet her:

COO Mikael Nielsen
E-mail: mn@able.dk

able®
Islands Brygge 39
2300 København S

Tel. +45 3920 9700